مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

جدیدترین محصولات اضافه شده

فهرست بها

فهارس بها کتابچه ای است که قیمت های واحد پایه رشته های مختلف، با توجه  به واحد های مورد نیاز،مصالح پای کار،دستمزد نیروی انسانی و هزینه ی ساعتی ماشین آلات برای یک دوره ی سه ماهه ی مشخص،از طرف دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد .

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهكشی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهكشی رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387  
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه رسته راه و ترابری سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387 
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری رسته راه و ترابری سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387 
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب رسته مهندسی آب سال 1387  
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه رسته مهندسی آب سال 1387
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388 
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار رسته مهندسی آب سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهكشی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهكشی رسته مهندسی آب سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال 1388
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388 
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی رسته مهندسی آب سال 1388