مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

دسته بندی ها

مجله صنایع چوب WOOD

مجله چوب  یک  راهنمای خوب برای چوب کاران در تمام سطوح  مهارت است . هر مشکلی که در رابطه با انواع چوب و یا  اطلاعات دیگر آن داشته باشید با خواندن هر چه بیشتر این مجله و دسترسی به مطالب دسته بندی شده آن و ارائه پیشنهادهای بزرگ پر‍وژه ای میتوانید بر آن مشکل فائق آیید . برنامه های نجاری با دستورالعمل های دقیق گام به  گام  همراه با  راهنمایی ها  و تکنیک ها . الگوهای چاپ شده  در مجله  آزمایش شده هستند ، لذا خوانندگان میتوانند از نتایج عملی پروژه ها مطمئن باشند . وی‍ژگی های محصولات چوبی در پوشش  طیف  گسترده ای از تولید کنندگان ،‌خوانندگان را قادر می سازد که آگاهانه تر برای خرید ابزار و  مواد اقدام کنند. مقاله های مجله را طیف وسیعی از  موضوعات ، از  وظایف اساسی مانند برش چوب ، تلاش های پیچیده تر ، مانند الگوها و اشکال کنده کاری پوشش می دهد . این که شما میخواهید نجار جدی  شوید یا دوست دارید برای کسب تجربه مشغول شوید مجله Wood یک ابزار ضروری برای به حد عالی رساندن مهارت های شماست.