دسته بندی ها

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز سال 1390

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1390
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1390
خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1390
خطوط لوله گاز شهری سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1390
فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1390
فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1390
نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و گاز  و انبارهای نفت منطقه ای سال 1390
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1390
نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه سال 1390
نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1390
گازرسانی به صنایع سال 1390
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع سال 1390