دسته بندی ها

فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز سال 1384

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
ابنیه صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1384
فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته ابنیه صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1384
خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1384
خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1384
خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط  لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1384
خطوط لوله گاز شهری سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و  گاز رشته خطوط لوله گاز شهری سال 1384
فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1384
فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1384
مخزنهای نفت سال 1384
      فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته مخزنهای نفت سال 1384  
نصب تلمبه خانه های نفت و گاز و انبارهای نفت منطقه ای سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و گاز  و انبارهای نفت منطقه ای سال 1384
نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1384
نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته  نصب واحدهای سر چاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1384
نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گاز مایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها سال 1384
فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گاز مایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها سال 1384  
گازرسانی به صنایع سال 1384
فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع سال 1384