کتب مهندسی نفت ، گاز و پتروشیمی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
کتاب Advanced Petroleum Reservoir Simulation
 Advanced Petroleum Reservoir Simulation
کتاب Bioremediation of Petroleum and Petroleum Products
کتاب Bioremediation of Petroleum and Petroleum Products
کتاب Deepwater Petroleum Exploration & Production: A Nontechnical Guide, 2nd Edition
کتاب Deepwater Petroleum Exploration & Production: A Nontechnical Guide, 2nd Edition
کتاب Dynamic Well Testing in Petroleum Exploration and Development
کتاب Dynamic Well Testing in Petroleum Exploration and Development
کتاب Introduction to Oil and Gas Operational Safety
For the NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety
کتاب Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production
کتاب Metallurgy and Corrosion Control in Oil and Gas Production
کتاب Oil An Overview of the Petroleum Industry
Oil An Overview of the Petroleum Industry Sixth Edition
کتاب Oil and Gas Pipelines
OIL AND GAS PIPELINES Integrity and Safety Handbook
کتاب Oil and Gas Production in Nontechnical Language
Oil and Gas Production in Nontechnical Language
کتاب Petroleum Engineer’s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids
Petroleum Engineer’s Guide to Oil Field Chemicals and Fluids
کتاب Petroleum Engineering Handbook
Petroleum Engineering Handbook
کتاب Petroleum Engineering Handbook: General Engineering Vol. 1
کتاب Petroleum Engineering Handbook: General Engineering Vol. 1
کتاب Petroleum Fuels Manufacturing Handbook
PETROLEUM FUELS MANUFACTURING HANDBOOK Including Specialty Products and Sustainable Manufacturing Techniques
کتاب Petroleum Production Engineering
Petroleum Production Engineering A Computer-Assisted Approach
کتاب Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering
Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering Second Edition
کتاب The A to Z of the Petroleum Industry
The A to Z of the Petroleum Industry M. S. Vassiliou
کتاب The Global Oil and Gas Industry
The Global Oil and Gas Industry - MANAGEMENT, STRATEGY & FINANCE
کتاب Thermal Insulation Handbook for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries
کتاب Thermal Insulation Handbook for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries