دسته بندی ها

فرم های انبارداری ، تامین کنندگان ، ارزیابی ، خرید و تأمین کالا

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
جدول امتیازدهی جهت ارزیابی تامین كنندگان قبل و بعد از انجام معامله
جدول امتیازدهی جهت ارزیابی تامین كنندگان قبل و بعد از انجام معامله
فرم فهرست تأمین كنندگان ، پیمانكاران فرعی
فرم فهرست تأمین كنندگان ، پیمانكاران فرعی 
فرم ورود لوازم و قطعات دارایی به انبار
فرم ورود لوازم و قطعات دارایی به انبار 
فرم رسید انبار كارگاه
فرم رسید انبار كارگاه 
فرم خروج لوازم و قطعات دارایی از انبار
فرم خروج لوازم و قطعات دارایی از انبار
فرم رسید كالا به انبار
فرم رسید كالا به انبار
فرم خروج كالا از انبار
فرم خروج كالا از انبار 
فرم حواله کالا
فرم حواله کالا
فرم كارت انبار
فرم كارت انبار
فرم تهیه مصالح ( كسری و خرید )
فرم تهیه مصالح ( كسری و خرید )
فرم سوابق ارزیابی تامین كنندگان پس از انجام معامله
فرم سوابق ارزیابی تامین كنندگان پس از انجام معامله
فرم درخواست مواد و مصالح ، ابزار و ماشین آلات
فرم درخواست مواد و مصالح ، ابزار و ماشین آلات 
فرم درخواست مواد ، مصالح و كالا
فرم درخواست مواد ، مصالح و كالا
فرم درخواست خرید مواد ، مصالح و كالا
فرم درخواست خرید مواد ، مصالح و كالا
فرم اعلام وصول اقلام درخواستی از مرکز به شعبه
فرم اعلام وصول اقلام درخواستی از مرکز به شعبه 
گزارش ارسال مستقیم كالا
گزارش ارسال مستقیم كالا
فرم پیگیری درخواست مصالح
فرم پیگیری درخواست مصالح
برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / كارگاه
برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / كارگاه
فرم اعلام وصول كالا
فرم اعلام وصول كالا
مجوز خروج كالا از انبار
مجوز خروج كالا از انبار