دسته بندی ها
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
 صورتجلسه عملیات خاکی ، پی کنی  و  حمل خاک
 صورتجلسه عملیات خاکی ، پی کنی  و  حمل خاک
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی
استعلام منطقه ای به‌ منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسكونی (پروژه ....)
استعلام منطقه ای به‌ منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسكونی (پروژه ....)
اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)
اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)
اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی
اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی
اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه
اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه
اعلام نظر در خصوص قیمت‌ های فروش پروژه
اعلام نظر در خصوص قیمت‌ های فروش پروژه
انواع شرکت ها و روش ثبت آنها
انواع شرکت ها و روش ثبت آنها
برنامه زمانبندی و پیشرفت كار فعالیت‌های معاونت فنی
برنامه زمانبندی و پیشرفت كار فعالیت‌های معاونت فنی 
برگ انجام مأمویت
برگ انجام مأمویت
برگ درخواست مرخصی
برگ درخواست مرخصی 
برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / كارگاه
برگ رسید موقت مصالح وارده به انبار / كارگاه
برگ مأموریت داخل شهر
برگ مأموریت داخل شهر
تجهيزات ضروري کيف کمک هاي اوليه
تجهيزات ضروري کيف کمک هاي اوليه 
تحویل اطلاعات اولیه طراحی
تحویل اطلاعات اولیه طراحی
جدول اختصاص تجهیزات حفاظت فرد با توجه به مشاغل پروژه ها
جدول اختصاص تجهیزات حفاظت فرد با توجه به مشاغل پروژه ها
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران بعداز اتمام كار )
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران بعداز اتمام كار )
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران قبل از شروع كار )
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران قبل از شروع كار )
جدول امتیازدهی جهت ارزیابی تامین كنندگان قبل و بعد از انجام معامله
جدول امتیازدهی جهت ارزیابی تامین كنندگان قبل و بعد از انجام معامله
جدول اندازه‌ گیری فرآیندهای اصلی
جدول اندازه‌ گیری فرآیندهای اصلی