دسته بندی ها

فرم های پیمانکاران و مشاوران

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران بعداز اتمام كار )
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران بعداز اتمام كار )
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران قبل از شروع كار )
جدول امتیاز دهی پیمانكاران جزء ( ارزیابی پیمانكاران قبل از شروع كار )
فرم اطلاعات مشاوران برای انجام تحقیق ....
فرم اطلاعات مشاوران برای انجام تحقیق ....
فرم اعلام نیاز و انتخاب پیمانكاران
فرم اعلام نیاز و انتخاب پیمانكاران
فرم بانک اطلاعاتی پیمانکاران
فرم بانک اطلاعاتی پیمانکاران
فرم شناسنامه پیمانكاران
فرم شناسنامه پیمانكاران
فرم صورت ریز پیش‌بینی پرداخت به پیمانكاران و مشاوران
فرم صورت ریز پیش‌بینی پرداخت به پیمانكاران و مشاوران
فرم فهرست پیمانكاران مورد تائید ( لیست سفید )
فرم فهرست پیمانكاران مورد تائید ( لیست سفید )
فهرست پیمانكاران تائید نشده ( لیست سیاه )
فهرست پیمانكاران تائید نشده ( لیست سیاه )