مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

زیر دسته ها
دسته بندی ها

فرم های پروژه ، تحویل موقت ، تحویل قطعی ، رفع نواقص

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
استعلام منطقه ای به‌ منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسكونی (پروژه ....)
استعلام منطقه ای به‌ منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسكونی (پروژه ....)
اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)
اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)
اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی
اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی
اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه
اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه
اعلام نظر در خصوص قیمت‌ های فروش پروژه
اعلام نظر در خصوص قیمت‌ های فروش پروژه
برنامه زمانبندی و پیشرفت كار فعالیت‌های معاونت فنی
برنامه زمانبندی و پیشرفت كار فعالیت‌های معاونت فنی 
تحویل اطلاعات اولیه طراحی
تحویل اطلاعات اولیه طراحی
جدول اندازه‌ گیری فرآیندهای اصلی
جدول اندازه‌ گیری فرآیندهای اصلی
جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی
جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی
جدول زمانبندی فروش پروژه‌های شركت در سال ....
جدول زمانبندی فروش پروژه‌های شركت در سال ....
جدول مشخصات واحدهای پروژه ساختمانی
جدول مشخصات واحدهای پروژه ساختمانی
جدول نحوه كنترل كیفی اجرایی و نمونه گیری واحد QC
جدول نحوه كنترل كیفی اجرایی و نمونه گیری واحد QC
جدول وضعیت متقاضیان پروژه های در حال واگذاری
جدول وضعیت متقاضیان پروژه های در حال واگذاری
جدول پایش (نظارت) فرآیندهای پشتیبانی
جدول پایش (نظارت) فرآیندهای پشتیبانی
جدول کنترل پرداخت بهای واحد مسکونی
جدول کنترل پرداخت بهای واحد مسکونی
خلاصه اطلاعات واحدهای احداثی انبوه‌سازان مسكن استان ....
خلاصه اطلاعات واحدهای احداثی انبوه‌سازان مسكن استان ....
درخواست آموزشی خاص
درخواست آموزشی خاص 
دستورالعمل استفاده از نمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه های ساختمانی
دستورالعمل استفاده از نمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه های ساختمانی
دعوتنامه انتخاب واحد مسکونی پروژه
دعوتنامه انتخاب واحد مسکونی پروژه
صورتجلسه بازنگری مدیریت
صورتجلسه بازنگری مدیریت