چک لیست های عملیات ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مجموعه چک لیست های عملیات ساختمانی

مجموعه چک لیست های عملیات ساختمانی

قیمت: 38,000 تومان

چک لیست آرماتور بندی فونداسیون

چک لیست آرماتور بندی فونداسیون

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست آسفالت رویه خیابان‌ ها ( مسیر سواره )

چک لیست آسفالت رویه خیابان‌ ها ( مسیر سواره )

قیمت: 2,000 تومان

چک لیست آهن ‌کشی نمای (کامپوزیت)

چک لیست آهن ‌کشی نمای (کامپوزیت)

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای اسکلت فلزی آسانسور

چک لیست اجرای اسکلت فلزی آسانسور

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای تیغه چینی با پانل گچی

چک لیست اجرای تیغه چینی با پانل گچی

قیمت: 2,000 تومان

چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

چک لیست اجرای حصار دائم محوطه

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای دیوار Dry Wall

چک لیست اجرای دیوار Dry Wall

قیمت: 2,000 تومان

چک لیست اجرای رنگ نما روی سطوح سیمانی

چک لیست اجرای رنگ نما روی سطوح سیمانی

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای رنگ نما روی سطوح سیمانی {پیوست}

چک لیست اجرای رنگ نما روی سطوح سیمانی {پیوست}

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای سقف تیرچه بلوک

چک لیست اجرای سقف تیرچه بلوک

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای سقف کاذب با ورق‌ های گچی روکش‌ دار

چک لیست اجرای سقف کاذب با ورق‌ های گچی روکش‌ دار

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای قالب ‌بندی و آرماتورگذاری ( سقف بتنی- دال )

چک لیست اجرای قالب ‌بندی و آرماتورگذاری ( سقف بتنی- دال )

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای قالب‌ بندی و آرماتورگذاری ( سقف بتنی - دال ) {پیوست}

چک لیست اجرای قالب‌ بندی و آرماتورگذاری ( سقف بتنی - دال ) {پیوست}

قیمت: 1,000 تومان

چک لیست اجرای قرنیز سنگی

چک لیست اجرای قرنیز سنگی

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای قرنیز سنگی {پیوست}

چک لیست اجرای قرنیز سنگی {پیوست}

قیمت: 1,000 تومان

چک لیست اجرای نرده راه ‌پله‌ها و حفاظ پنجره‌ها (استیل و آلومینیوم)

چک لیست اجرای نرده راه ‌پله‌ها و حفاظ پنجره‌ها (استیل و آلومینیوم)

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

چک لیست اجرای نمای آلومینیومی کامپوزیت

قیمت: 2,000 تومان

چک لیست اجرای کارهای فلزی سبک (نرده ، راه ‌پله ، حفاظ پنجره‌ها و ...)

چک لیست اجرای کارهای فلزی سبک (نرده ، راه ‌پله ، حفاظ پنجره‌ها و ...)

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست ایزولاسیون رطوبتی سرویس ، بالکن و بام

چک لیست ایزولاسیون رطوبتی سرویس ، بالکن و بام

قیمت: 2,000 تومان