مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

استعلام منطقه ای به‌ منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسكونی (پروژه ....)

استعلام منطقه ای به‌ منظور تعیین قیمت قابل واگذاری واحدهای مجتمع مسكونی (پروژه ....)

قیمت: 2,000 تومان

اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)

اطلاعات اولیه مورد نیاز توجیه اقتصادی (خرید زمین)

قیمت: 2,500 تومان

اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی

اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی

قیمت: 2,000 تومان

اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه

اعلام نظر در خصوص استعداد ساخت پروژه

قیمت: 1,000 تومان

اعلام نظر در خصوص قیمت‌ های فروش پروژه

اعلام نظر در خصوص قیمت‌ های فروش پروژه

قیمت: 1,000 تومان

برنامه زمانبندی و پیشرفت كار فعالیت‌های معاونت فنی

برنامه زمانبندی و پیشرفت كار فعالیت‌های معاونت فنی 

قیمت: 2,000 تومان

تحویل اطلاعات اولیه طراحی

تحویل اطلاعات اولیه طراحی

قیمت: 500 تومان

جدول اندازه‌ گیری فرآیندهای اصلی

جدول اندازه‌ گیری فرآیندهای اصلی

قیمت: 800 تومان

جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی

جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی

قیمت: 1,500 تومان

جدول زمانبندی فروش پروژه‌های شركت در سال ....

جدول زمانبندی فروش پروژه‌های شركت در سال ....

قیمت: 1,500 تومان

جدول مشخصات واحدهای پروژه ساختمانی

جدول مشخصات واحدهای پروژه ساختمانی

قیمت: 2,000 تومان

جدول نحوه كنترل كیفی اجرایی و نمونه گیری واحد QC

جدول نحوه كنترل كیفی اجرایی و نمونه گیری واحد QC

قیمت: 1,500 تومان

جدول وضعیت متقاضیان پروژه های در حال واگذاری

جدول وضعیت متقاضیان پروژه های در حال واگذاری

قیمت: 1,500 تومان

جدول پایش (نظارت) فرآیندهای پشتیبانی

جدول پایش (نظارت) فرآیندهای پشتیبانی

قیمت: 1,000 تومان

جدول کنترل پرداخت بهای واحد مسکونی

جدول کنترل پرداخت بهای واحد مسکونی

قیمت: 1,800 تومان

خلاصه اطلاعات واحدهای احداثی انبوه‌سازان مسكن استان ....

خلاصه اطلاعات واحدهای احداثی انبوه‌سازان مسكن استان ....

قیمت: 1,500 تومان

درخواست آموزشی خاص

درخواست آموزشی خاص 

قیمت: 1,200 تومان

دستورالعمل استفاده از نمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه های ساختمانی

دستورالعمل استفاده از نمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه های ساختمانی

قیمت: 800 تومان

دعوتنامه انتخاب واحد مسکونی پروژه

دعوتنامه انتخاب واحد مسکونی پروژه

قیمت: 1,500 تومان

صورتجلسه بازنگری مدیریت

صورتجلسه بازنگری مدیریت 

قیمت: 2,000 تومان