فرم های پروژه های ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرم تکمیل شده آخرین وضعیت امور املاک و اسناد

فرم تکمیل شده آخرین وضعیت امور املاک و اسناد 

قیمت: 1,500 تومان

فرم ثبت شكایات مشتریان واحدهای ساختمان ( شرکت ....   پروژه .... )

فرم ثبت شكایات مشتریان واحدهای ساختمان ( شرکت ....   پروژه .... )

قیمت: 2,000 تومان

فرم ثبت پیشنهادهای مشتریان ( شرکت ....   پروژه .... )

فرم ثبت پیشنهادهای مشتریان ( شرکت ....   پروژه .... )

قیمت: 800 تومان

فرم جدول موازنه فعالیتهای خاتمه یافته پروژه

فرم جدول موازنه فعالیتهای خاتمه یافته پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم جدول موازنه مصالح پروژه های ساختمانی

فرم جدول موازنه مصالح پروژه های ساختمانی

قیمت: 3,000 تومان

فرم جمع بندی پرسش ‌نامه‌ های ارزشیابی دوره‌ های آموزشی

فرم جمع بندی پرسش ‌نامه‌ های ارزشیابی دوره‌ های آموزشی

قیمت: 1,000 تومان

فرم خلاصه اطلاعات و شرایط فروش واحدهای پروژه ....

فرم خلاصه اطلاعات و شرایط فروش واحدهای پروژه ....

قیمت: 2,000 تومان

فرم درخواست ‌بازرسی و تأیید كیفیت كالا

فرم درخواست ‌بازرسی و تأیید كیفیت كالا

قیمت: 1,500 تومان

فرم درخواست اطلاعات اولیه طراحی

فرم درخواست اطلاعات اولیه طراحی

قیمت: 500 تومان

فرم درخواست اقدام اصلاحی / پیشگیرانه

فرم درخواست اقدام اصلاحی / پیشگیرانه

قیمت: 500 تومان

فرم درخواست انجام عملیات مکانیک خاک  

فرم درخواست انجام عملیات مکانیک خاک  

قیمت: 500 تومان

فرم درخواست بازنگری/تغییر/تهیه مستندات

فرم درخواست بازنگری/تغییر/تهیه مستندات 

قیمت: 800 تومان

فرم درخواست تایید عملیات اجرا

فرم درخواست تایید عملیات اجرا

قیمت: 1,500 تومان

فرم درخواست تحویل موقت بلوکهای تکمیل شده پروژه

فرم درخواست تحویل موقت بلوکهای تکمیل شده پروژه

قیمت: 500 تومان

فرم درخواست تغییر در زمان اجرای فعالیتهای پروژه ساختمانی

فرم درخواست تغییر در زمان اجرای فعالیتهای پروژه ساختمانی

قیمت: 1,200 تومان

فرم دستور كار شروع عملیات طراحی مرحله اول

فرم دستور كار شروع عملیات طراحی مرحله اول

قیمت: 1,500 تومان

فرم دستور کار پیش‌بینی جذب پیمانکاران مورد نیاز پروژه

فرم دستور کار پیش‌بینی جذب پیمانکاران مورد نیاز پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم دعوتنامه به جلسه

فرم دعوتنامه به جلسه

قیمت: 400 تومان

فرم زمان و مهارت های نیروی ستادی مورد نیاز پروژه

فرم زمان و مهارت های نیروی ستادی مورد نیاز پروژه

قیمت: 2,000 تومان

فرم زمانبندی پروژه‌ های بهبود مستمر

فرم زمانبندی پروژه‌ های بهبود مستمر

قیمت: 500 تومان