فرم های پروژه های ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی

اطلاعات شناسنامه‌ای پروژه های ساختمانی

قیمت: 2,000 تومان

فرم جدول موازنه فعالیتهای خاتمه یافته پروژه

فرم جدول موازنه فعالیتهای خاتمه یافته پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم جدول موازنه مصالح پروژه های ساختمانی

فرم جدول موازنه مصالح پروژه های ساختمانی

قیمت: 3,000 تومان

فرم شناسایی ریسک پروژه

فرم شناسایی ریسک پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه

فرم برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه 

قیمت: 2,000 تومان

فرم گزارشات سیستم مدیریت ریسك پروژه

فرم گزارشات سیستم مدیریت ریسك پروژه 

قیمت: 3,500 تومان

فرم زمان و مهارت های نیروی ستادی مورد نیاز پروژه

فرم زمان و مهارت های نیروی ستادی مورد نیاز پروژه

قیمت: 2,000 تومان

جدول کنترل پرداخت بهای واحد مسکونی

جدول کنترل پرداخت بهای واحد مسکونی

قیمت: 1,800 تومان

صورتجلسه تحویل فضاهای عمومی ساختمان ( در پروژه .... )

صورتجلسه تحویل فضاهای عمومی ساختمان ( در پروژه .... )

قیمت: 1,500 تومان

فرم خلاصه اطلاعات و شرایط فروش واحدهای پروژه ....

فرم خلاصه اطلاعات و شرایط فروش واحدهای پروژه ....

قیمت: 2,000 تومان

فرم پیشنهاد انجام تحقیق

فرم پیشنهاد انجام تحقیق

قیمت: 1,000 تومان

فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان واحدهای ساختمانی پروژه

فرم نظرسنجی از بازدیدکنندگان واحدهای ساختمانی پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم نظرسنجی از مشتری در زمان عقد قرارداد

فرم نظرسنجی از مشتری در زمان عقد قرارداد

قیمت: 1,000 تومان

مشخصات فنی و مهندسی در خصوص استعداد ساخت پروژه .....

مشخصات فنی و مهندسی در خصوص استعداد ساخت پروژه .....

قیمت: 1,500 تومان

صورتجلسه كمیته راهبری سبد پروژه در زمینه خرید زمین/ملک

صورتجلسه كمیته راهبری سبد پروژه در زمینه خرید زمین/ملک 

قیمت: 800 تومان

فرم استانداردهای ملی و بین ‌المللی

فرم استانداردهای ملی و بین ‌المللی

قیمت: 600 تومان

گزارش ماهانه كنترل كیفیت

گزارش ماهانه كنترل كیفیت

قیمت: 2,000 تومان

صورتجلسه تحویل واحد مسكونی ( پروژه .... )

صورتجلسه تحویل واحد مسكونی ( پروژه .... )

قیمت: 1,500 تومان

چک لیست نهایی تحویل واحد مسکونی

چک لیست نهایی تحویل واحد مسکونی

قیمت: 1,500 تومان

فرم منشور پروژه ساختمانی

فرم منشور پروژه ساختمانی

قیمت: 2,000 تومان