فرم های پروژه های ساختمانی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (اقدام پیشگیرانه)

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (اقدام پیشگیرانه)

قیمت: 500 تومان

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (چگونگی نظارت و اندازه ‌گیری اثربخشی و كارآیی فرآیندها)

فرم توزیع و خلاصه تغییرات مستندات روش اجرائی (چگونگی نظارت و اندازه ‌گیری اثربخشی و كارآیی فرآیندها)

قیمت: 500 تومان

فرم برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …

فرم برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …

قیمت: 1,500 تومان

فرم تعیین زمان اجرای پروژه

فرم تعیین زمان اجرای پروژه

قیمت: 1,000 تومان

فرم گزارش عملكرد دوره‌ای  (ماهانه)

فرم گزارش عملكرد دوره‌ای  (ماهانه)

قیمت: 1,000 تومان

فرم جمع بندی پرسش ‌نامه‌ های ارزشیابی دوره‌ های آموزشی

فرم جمع بندی پرسش ‌نامه‌ های ارزشیابی دوره‌ های آموزشی

قیمت: 1,000 تومان

فرم تعهد نامه شرکت در کلاس های آموزشی

فرم تعهد نامه شرکت در کلاس های آموزشی

قیمت: 1,000 تومان

فرم تقاضای واحد مسكونی از پروژه …

فرم تقاضای واحد مسكونی از پروژه …

قیمت: 1,000 تومان

فرم وكالت انتقال قطعي شدن يك دستگاه آپارتمان

فرم وكالت انتقال قطعي شدن يك دستگاه آپارتمان

قیمت: 1,000 تومان

فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک پروژه

فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم درخواست تحویل موقت بلوکهای تکمیل شده پروژه

فرم درخواست تحویل موقت بلوکهای تکمیل شده پروژه

قیمت: 500 تومان

فرم برآورد كل مصالح پروژه

فرم برآورد كل مصالح پروژه 

قیمت: 800 تومان

فرم صورتجلسه و تصویب اولویت بندی اجرای بلوكهای پروژه های ساختمانی

فرم صورتجلسه و تصویب اولویت بندی اجرای بلوكهای پروژه های ساختمانی

قیمت: 800 تومان

فرم اعلام آمادگی جهت شروع عملیات اجرایی پروژه ساختمانی

فرم اعلام آمادگی جهت شروع عملیات اجرایی پروژه ساختمانی

قیمت: 1,000 تومان

دستورالعمل استفاده از نمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه های ساختمانی

دستورالعمل استفاده از نمودار محاسبه زمان اولیه اجرای پروژه های ساختمانی

قیمت: 800 تومان

نمودار فرآیند مهندسی پروژه (اقدامات پس از اخذ پروانه و مجوز تا شروع عملیات اصلی پروژه ساختمانی)

نمودار فرآیند مهندسی پروژه (اقدامات پس از اخذ پروانه و مجوز تا شروع عملیات اصلی پروژه ساختمانی)

قیمت: 2,000 تومان

فرم درخواست تغییر در زمان اجرای فعالیتهای پروژه ساختمانی

فرم درخواست تغییر در زمان اجرای فعالیتهای پروژه ساختمانی

قیمت: 1,200 تومان

فرم مشخصات بلوک‌های ساختمان به تفکیک واحد

فرم مشخصات بلوک‌های ساختمان به تفکیک واحد

قیمت: 1,500 تومان

فرم شناسایی ذینفعان پروژه

فرم شناسایی ذینفعان پروژه

قیمت: 1,000 تومان

فرم برنامه‌ریزی تهیه ، توزیع و مستندسازی اطلاعات پروژه

فرم برنامه‌ریزی تهیه ، توزیع و مستندسازی اطلاعات پروژه 

قیمت: 1,500 تومان