فرم های برآورد مصالح مورد نیاز پروژه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی

جدول برآورد اولیه مصالح مصرفی فعالیتهای پروژه براساس متره نقشه‌های اجرایی

قیمت: 1,500 تومان

فرم برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …

فرم برآورد دوره‌ای مصالح مورد نیاز شعبه … پروژه …

قیمت: 1,500 تومان

فرم برآورد كل مصالح پروژه

فرم برآورد كل مصالح پروژه 

قیمت: 800 تومان