فرم های ریسک پروژه

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

فرم ارزیابی و تحلیل کمی اثر ریسکهای منتخب

فرم ارزیابی و تحلیل کمی اثر ریسکهای منتخب 

قیمت: 1,500 تومان

فرم برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه

فرم برنامه ریزی واکنش به ریسک و تخصیص ریسک به عوامل پروژه 

قیمت: 2,000 تومان

فرم شناسایی ریسک پروژه

فرم شناسایی ریسک پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک پروژه

فرم شناسایی و تعیین اعضای تیم مدیریت ریسک پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم فهرست ریسک‌ های مهم پروژه

فرم فهرست ریسک‌های مهم پروژه

قیمت: 1,500 تومان

فرم کنترل و پیگیری ریسك

فرم کنترل و پیگیری ریسك 

قیمت: 2,000 تومان

فرم گزارشات سیستم مدیریت ریسك پروژه

فرم گزارشات سیستم مدیریت ریسك پروژه 

قیمت: 3,500 تومان